Privacy verklaring

Wie zijn wij

‘n Boel Plezier is een vereniging met als doel het spelen van pétanque en het organiseren van activiteiten m.b.t. pétanque.
Het adres van de speellocatie is Rode Heklaan 7, 9401 SB, Assen en telefoon: 0592 – 356722. Verdere contactgegevens staan vermeld op onze website onder bestuur / bestuur samenstelling.
‘n Boel Plezier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het volledige reglement staat ook op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

‘n Boel Plezier verwerkt persoonsgegevens die door leden zelf aan ons zijn verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging.
Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming van ‘n Boel Plezier.

Doel van de persoonsgegevens

‘n Boel Plezier verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Inschrijving bij de NJBB en de mogelijke koppeling van de licentie aan het identiteitsbewijs.
– Verzenden van relevante verenigingspost.
– Contact mogelijk maken tussen spelers onderling voor het samenstellen van teams e.d.

Delen van persoonsgegevens met derden
‘n Boel Plezier deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en (beperkte) gegevens binnen de organisatie vanwege verzending van relevante verenigingspost en de mogelijkheid contact op te nemen vanwege het samenstellen van een team e.d.
‘n Boel Plezier deelt gegevens niet met andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

‘n Boel Plezier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek daartoe kan bij de secretaris worden ingediend.
‘n Boel Plezier wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

‘n Boel Plezier neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Publicaties op de website en de media

Regelmatig publiceren wij uitslagen en foto’s op de website, kranten en andere media.. Dit geldt voor alle activiteiten van ’n Boel Plezier, zowel intern als extern.  Bij bezwaren kunt u contact opnemen met de secretaris of bij toernooien bij de wedstrijdleiding.

Lees hier het  volledige Privacy-reglement van ’n Boel Plezier