Bestuur

Bestuursmededelingen
 • Corona regels
 • Spelregel markeren but
 • Prikbord
 • Schoonmaakrooster
 • Taso regeling (tegemoetkoming sport i.v.m. Corona)
 • Aanvulling mede organisatoren voor de dinsdagmiddag
 • Ledenadministratie door Marchien de Wit
 • Leden die lidmaatschap beëindigd hebben 
 • Bestuur samenstelling
 • Contributie 2020
 • Vaststellen datum ALV
 • Contactpersoon lief en leed is Jannie Muggen
 • Nieuwe contributiestructuur
 •  Afspraken deelname introducees aan
  • BBQ toernooi,
  • kaart en sjoel avond in december,
  • nieuwjaarsreceptie
 • Plaats AED
 • Roken op de baan en de ingang van de kantine
 • Vakantie waarneming bestuur
 • Brief aan NJBB m.b.t. contributiestructuur
 • AVG
 • NPC kampioen 5e klasse noord
 • Invulling rol penningmeester
 • Vernieuwde website
 • Rooster kantine en schoonmaakdiensten
 • Opleiding scheidsrechter(s)
 • ALV van woensdag naar donderdag
 • Viering 30 jarig bestaan
 • Training door T. Linders
 • Beeindiging lidmaatschap W. Dijkstra, blijft voorlopig wel clubblad verzorgen
 • Sluitingstijden kantine
 • Beeindiging penningmeester A. Popping na meer dan 25 jaar
 • Rooien enkele bomen
 • Aanlijnen honden
 • Training door G. Elsinga
 • Taken kantinedienst
 • Doorgeven adres wijzigingen aan secretaaris