Informatie ‘n Boel Plezier

De vereniging is opgericht op 1 juni 1988, begonnen met 23 leden  en thans uitgegroeid tot ongeveer 120 leden.

Sedert 1 Januari 1989 is ’n Boel Plezier aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (N.J.B.B.).

Er werden in eerste instantie twee banen aangelegd die al snel groeiden naar het aantal van vijf. Echter, door het snel groeiende aantal leden werd er  nog een zesde baan gerealiseerd.

Later kreeg de vereniging de beschikking over het zogenaamde “theehuis” van het voormalige jeugdverkeerspark. Het werd mogelijk om meer banen te creëren direct naast dit theehuis. Er kwamen twee banen bij die – om het loten van partijen te vergemakkelijken – de namen kregen zoals “Cote ‘d Azur” 1 of 2, “Jura”, of “Bretagne” enz. Een ieder wist dan op welke baan hij of zij moest spelen. Het loten gaat nu door middel van een letter of kaart. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van een lotingsprogramma op de computer.

Wat betreft de banen heeft de grootste verandering plaatsgevonden toen de “Spelen voor gehandicapten” in Assen werden gehouden. Onze vereniging heeft toen de eer gekend een demonstratie dag van Jeu de Boules voor gehandicapten te mogen verzorgen. Een – voor een kleine vereniging – groots gebeuren.

Om zoiets te organiseren was er wel meer speelruimte nodig. Medeoprichter Hielke de Wit kreeg het voor elkaar dat de vereniging het terrein – waar we nu spelen – mochten gebruiken voor ons Jeu de Boules. Het was toen wel een vlakte van gras en onkruid, maar door middel van sponsoring via het Nederlands
Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (N.V.O.B.) was het mogelijk om met grondverzetmachines het terrein te verbeteren en speelklaar te maken.

Binnen de vereniging zijn een aantal commissies actief zoals de Klus-, Rooster-, Feest- en Wedstrijdcommissie en een commissie Lief en Leed.

Onze vereniging beschikt over een eigen kantine. Leden vanaf 18 jaar hebben een verplichting ten aanzien van kantinedienst en schoonmaak werkzaamheden en worden bij toerbeurt hiervoor ingeroosterd. Leden vanaf 78 jaar kunnen op hun verzoek hiervan worden vrijgesteld. Hulp bij andere activiteiten van de vereniging wordt zeer op prijs gesteld.

 

Naast het zgn. ”vrij spelen” worden er gedurende de dinsdagen, woensdagen en zondagen regelmatig diverse interne verenigingstoernooien georganiseerd, zoals o.a. knakentoernooien, zomer- en wintercompetities. Voor de aanvangstijden van de diverse vereniging activiteiten zie hiervoor de activiteitenagenda op de site.

Let op: Wilt u hier aan deelnemen dan dient u zich een kwartier voor de aanvangstijd te hebben aangemeld of ingeschreven.

 

Naast deze interne verenigingstoernooien worden er door onze vereniging tevens toernooien georganiseerd voor leden van andere N.J.B.B. verenigingen de zgn. Regionale toernooien. Het betreft o.a. het Mini Maxi- en het Bartje toernooi in de maand april.

Naast deze Regionale toernooien worden er door de NJBB eveneens toernooien en kampioenschappen georganiseerd waaraan deelgenomen kan worden.

De vereniging verzorgt af en toe trainingen voor beginners, gevorderden en wedstrijdspelers.

Er wordt van de leden verwacht dat zij met goedgekeurde boules spelen.

 

Op de volgende dagen kan er worden gebould:

 

            Zondag          10:00 tot 14:00

            Dinsdag         13:30 tot 16:30

            Woensdag     19:00 tot 22:30

            Vrijdag           13:30  tot 16:30

 

Contributie 2023 senioren

Lidmaatschap          € 63,00

Bond bijdrage          € 26,50

Contributie 2023 onder de 18 jaar

Lidmaatschap          € 31,50

Bond bijdrage          € 13,25

 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december